foto
Hjelpekorpset i Røde Kors stiller opp som vanlig i påska. Dette bildet er fra Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps, som er til stede på Hovden i høytida. Foto: Pedro Cristóvão

Frivillige i beredskap

Hjelpekorpset til Røde Kors i Agder teller i overkant av 200 frivillige. I påska stiller mange av dem opp for å hjelpe folk på fjellet og langs kysten.