Samfunnet må overstyre mennesker som har en livstruende ruslidelse med både fysiske og psykiske plager,  ved å senke terskelen for tvangsinnleggelse, mener overlege Adrian Pasareanu på Sørlandet sykehus.  Samfunnet må overstyre mennesker som har en livstruende ruslidelse med både fysiske og psykiske plager, ved å senke terskelen for tvangsinnleggelse, mener overlege Adrian Pasareanu på Sørlandet sykehus. Foto: Shutterstock

– Flere bør tvangsbehandles