• Samfunnet må overstyre mennesker som har en livstruende ruslidelse med både fysiske og psykiske plager, ved å senke terskelen for tvangsinnleggelse, mener overlege Adrian Pasareanu på Sørlandet sykehus. FOTO: Shutterstock

– Flere bør tvangsbehandles

Terskelen for tvangsinnleggelse bør senkes slik at flere alvorlig skadede rusmisbrukere kan få forbedret sin livskvalitet, mener overlege Adrian Pasareanu på Sørlandet sykehus.