– Jeg har skrevet en kristendomshistorie sett «nedenfra»

foto
Kristendommen gjør seg gjeldende på grasrota i Norge, her fra en trafo på Møvik i Kristiansand. Foto: Helje K. Sødal