Kun to av Kristiansands 30 kommunale barnehager har digitale tavler. Hver tavle koster 30.000 kroner.

— Hver barnehage bestemmer hva de vil investere i, og dette er mye penger. Men pris er én ting. Jeg tror også det handler om hvor langt den digitale utviklingen i barnehagene er kommet. Digitale virkemidler har ikke vært så høyt prioritet, sier Kristin Mosfjeld Rosen, rådgiver hos oppvekstdirektøren i Kristiansand.

Kommunen sørger vanligvis ikke for utstyr til barnehagene, det skjer kun når det er satt i gang et faglig prosjekt. Nå er det kjøpt inn tjue Ipad-er til en brøkdel av prisen for digitale tavler. Disse skal fordeles på fire barnehager: Søm, Kongsgård flyktningbarnehage, Skårungen og Voietun barnehage.

— Det er ikke først og fremst matteopplæring vi har i tankene. Vi vil jobbe på et bredt felt sammen med disse barnehagene for å finne ut hva Ipad-ene kan brukes til i det daglige pedagogiske arbeidet, sier Rosen.