Svein Rune Riber stikker målestaven i snøen. I et normalår kommer rundt fem meter med snø. Riber vil vite forholdet mellom hvor mye det snør om vinteren og hvor mye som smelter om sommeren. Svein Rune Riber stikker målestaven i snøen. I et normalår kommer rundt fem meter med snø. Riber vil vite forholdet mellom hvor mye det snør om vinteren og hvor mye som smelter om sommeren.

Det skjer noe på Norges tak