42 prosent av alle menn over 60 år i Søgne har antistoffer mot borrelia. Det sikreste tegnet på at et bitt er forårsaket av flått, er den røde ringen rundt stikkstedet. 42 prosent av alle menn over 60 år i Søgne har antistoffer mot borrelia. Det sikreste tegnet på at et bitt er forårsaket av flått, er den røde ringen rundt stikkstedet. Foto: Erik Thomas Thortveit

Menn i Søgne får mest flått