• «Det var en gang i en fredelig liten by, langt fra alt som kan kalles virkelige problemer, at folket valgte noen brikker som skulle spille et parti sjakk.» FOTO: Shutterstock

Spillet om byen

Det ble et salig hurlumhei allerede før første trekk.