Det er tretti år siden Color Line ble en del av bybildet. Både brukere og ansatte snakker om en tid før og en tid etter at Superspeed ble satt i rute i 2008. Det er tretti år siden Color Line ble en del av bybildet. Både brukere og ansatte snakker om en tid før og en tid etter at Superspeed ble satt i rute i 2008. Foto: Jon Anders Skau

Fyller tretti år under spesielle omstendigheter