• Kristoffer Haugen Flateland (16), Beate Andersen (17) og Vegard Mosdøl Viki (16) poserer gjerne med det aller første reinsdyret de har felt.

Unge jegere, stort vilt

Kristoffer Haugen Flateland, Beate Andersen og Vegard Mosdøl Viki poserer gjerne med byttet etter årets reinsdyrjakt.