foto
I nærmere 300 år har Kristiansand hatt eget postkontor. Det første ble åpnet allerede i 1743, og posten har deretter holdt til flere steder. Blant annet her, hjemme i huset til trelasthandler Andreas Heyerdal i Gravane. Nå blir byens aller siste postkontor til post i butikk.

Sier farvel etter nærmere 50 år i posten