Guider kunder fra hele verden til sørlandsk fisk

Ryan Marchese jobber som profesjonell fiskeguide på Sørlandet. Vi ble med på laksefiske med amerikansk turist i Mandalselva.