KRISTIANSAND: Robert Liland saksøkte kommunen etter å ha blitt utsatt for mobbing på Tinntjønn ungdomsskole i Søgne i perioden 2003 til 2005, og sammen med familien kjempet han en lang og hard kamp for å få erstatning for mobbingen.

Liland og hans familie mente at skolen ikke gjorde nok for å stoppe mobbingen, og kravet mot kommunen var på nesten en million kroner. Skolen på sin side mente at de ikke var kjent med mobbingen, men sa i retten at de tok grep da de fikk vite om situasjonen.

I dommen fra i år ble det slått fast at Søgne kommune måtte betale Robert Liland i overkant av 650.000 kroner for men— og inntektstap. Dommeren mente i tillegg at kommunen må betale saksomkostninger på 190.000 kroner.

I 2011 gikk en tidligere elev ved en barneskole i Kristiansand til sak mot Kristiansand kommune. Den tidligere eleven ble også mobbet gjennom flere år, og Kristiansand kommune ble idømt en historisk mobbeerstatning, og måtte betale nesten én million kroner i erstatning. Den tidligere eleven fikk påvist posttraumatisk stresslidelse for over ti år siden.