Kvinnene styrer Sørlandet

De største og viktigste offentlige virksomhetene på Sørlandet ledes av kvinner. Det er ikke så lenge siden den kanskje mektigste av dem måtte forsvare at hun var mor og jobbet fulltid.

Fra venstre fylkesrådmann Tine Sundtoft, AKT-direktør Siv Wiken, rådmann Camilla Dunsæd i Kristiansand, universitetsrektor Sunniva Whittaker, Cultiva-leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, sykehusdirektør Nina Mevold og politimester Kirsten Lindeberg er blant kvinnene som er i ferd med å løfte Agder opp fra likestillingsbakevja. Foto Kjartan Bjelland