Fra venstre fylkesrådmann Tine Sundtoft, AKT-direktør Siv Wiken, rådmann Camilla Dunsæd i Kristiansand, universitetsrektor Sunniva Whittaker, Cultiva-leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, sykehusdirektør Nina Mevold og politimester Kirsten Lindeberg er blant kvinnene som er i ferd med å løfte Agder opp fra likestillingsbakevja. Fra venstre fylkesrådmann Tine Sundtoft, AKT-direktør Siv Wiken, rådmann Camilla Dunsæd i Kristiansand, universitetsrektor Sunniva Whittaker, Cultiva-leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, sykehusdirektør Nina Mevold og politimester Kirsten Lindeberg er blant kvinnene som er i ferd med å løfte Agder opp fra likestillingsbakevja. Foto: Kjartan Bjelland

Kvinnene styrer Sørlandet