Henter opp havets skatter

Hvilke skatter og hemmeligheter drar de opp fra havet denne gangen?