• Også videregående skole er for opptatt av at elevene skal skrive personlige meninger framfor faktabasert om virkeligheten, mener Ingrid Kristine Hasund. FOTO: Shutterstock

– Det holder ikke å bare skrive om seg selv

Skolen gjør elevene en bjørnetjeneste ved å legge så mye vekt på at de skal skrive personlig og kreativt. For verden omkring dem krever at de kan skrive saklig og objektivt, mener forsker Ingrid Kristine Hasund på UiA.