• Vindmøllene på Lista ruver godt i terrenget. FOTO: Torbjørn Witzøe

Kampen om vindmøllene

På Lista har folk måttet flytte på grunn av støyen fra vindmøllene. Ordføreren tror ikke det ville blitt ja til disse møllene i dag. Nå kan Birkenes stå for tur, men motstanden er stor. Trenger vi disse vindmøllene?