Hvert år drar forskere fra Flødevigen langs norskekysten for å kartlegge fiskenes gyteplasser. Her heiser de opp en svær håv som de fanger egg og larver med i Sognefjorden rett før påske i år. Hvert år drar forskere fra Flødevigen langs norskekysten for å kartlegge fiskenes gyteplasser. Her heiser de opp en svær håv som de fanger egg og larver med i Sognefjorden rett før påske i år. Foto: Havforskningsinstituttet Flødevigen

Fiskenes påskeegg