• Mens Knut Skjerdal og Tobias Grødum Dahlskås leker i prestegårdshagen, forteller de voksne rundt hagebordet mer enn gjerne om all historien som er knyttet til presteboligen i Høvåg. Med ryggen til sogneprest Kathrine Tallaksen Skjerdal og Vibeche Grødum, med ansiktet mot kamera Terje Skjerdal og Bodil Høgmo Lorentzen. FOTO: Heida Gudmundsdottir

De bor midt i historien om Sørlandet

De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien.