Ifølge Torfinn Norman Hageland er Fjellmannsvegen fra gammelt av merket med knyllinger. Det er det samme som en stein lagt oppå en større stein. Foto: Torgeir Eikeland

På gjengrodde stier etter gamle setesdøler

Fram til 1840 var Fjellmannsvegen raskeste vei til byen fra Setesdal. Da jeg gikk opp ruta 183 år senere, var det lite som minnet om hovedvei.