Forsker og psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland ved ABUP Sørlandet sykehus har vært med å forske fram behandlingsopplegget RISK for barn og unge som sliter med angst og OCD. Forsker og psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland ved ABUP Sørlandet sykehus har vært med å forske fram behandlingsopplegget RISK for barn og unge som sliter med angst og OCD. Foto: Bjelland, Kjartan

Slåss mot angsten