foto
Foto: Tomm W. Christiansen

Ronny som ingen kunne målbinde

Dørselgerne har overlevd spam, pandemi og sosiale medier. For Ronny Helmersen er yrket blitt et eventyr.