foto
«Storfamilien» samlet på toppen av "Bånefjell". Fra venstre bak: Maria Gryka, Jorunn Sjekkeland med Victoria på fanget, Ingeborg Akselsen Skjesol, Jeanette Ravn Pedersen, Bjørn Sjekkeland, Leiv Sjekkeland, Jan Axelsen og Thomas Birkeli. Foran fra venstre: Tomasz, Claudia og Maja Gryka, Mathilde og Julia Sjekkeland, Miriam Ravn Pedersen, Pernille Akselsen og Johanne Akselsen Klovning. Foto: Arnli, Ann Magritt

«Hele» slekta samlet på Bånefjell