Platået er et flott mål for turen. Utsikten over Byglandsfjorden er magisk. Under suser bilene opp og ned dalen langs rv9. Fånefjell er 745 meter høyt. Platået er et flott mål for turen. Utsikten over Byglandsfjorden er magisk. Under suser bilene opp og ned dalen langs rv9. Fånefjell er 745 meter høyt. Foto: Birgitte Klækken

Turtips: Til fots over Fånefjell