• Loshavn bedehus, Farsund, bygd 1891 . FOTO: Erlend Berge

En reise i bedehusland

3000 bedehus ble bygget i løpet av hundre år. Erlend Berge fotograferte 250 av dem - før de bare blir et minne om bedehusfolket som ville frelse landet.