• Av kolleger karakteriseres Nina Mevold som både lyttende og samlende, og som en leder som involverer og forankrer. Men samtidig karakteriseres hun som en «endringsmotor». – Det trigget antagelig motivasjonen å gå igang med krevende oppgaver, sier hun. FOTO: Kjartan Bjelland

Hun har snudd opp ned på helsetjenestene i Bergen. Nå står Sørlandet sykehus for tur

– Jeg setter høye mål, og jobber systematisk og hardt for å nå dem, sier Nina Mevold.