foto
Rein Alexander har reist på juleturneer i 18 år. Han tror mange trenger å oppleve samholdet det gir publikum og kunstnere. Foto: Signe Dons

Når Rein Alexander går på scenen, er han redd for ikke å være god nok