Høstens vakreste eventyr

Rundt 40.000 sau er årlig på sommerbeite i Sirdals- og Setesdalsheiene. Vi ble med da 3500 sau skulle hentes ned fra Rysstad driftehei.