Sammen ville de endre ledelse, kultur og politikk da de ble valgt inn i bystyret i 2019. Drøyt to år senere tar de en pust i bakken under bystyremøtet 17. november. Fra venstre: Erik Rostoft og Jens Anders Ravnaas, begge Folkelista. I Midten Vidar Kleppe (Dem), Arild Buli (med ryggen) til og Nils Nilsen også de fra Demokratene. Foto: Jacob J. Buchard

Hvordan synes de sjøl det har gått?

For to år siden kom Demokratene og Folkelista stormende inn i Kristiansand bystyre med nær 20 prosent av stemmene i ryggen. Hovedbudskapet var ny politisk kurs. Hva har de fått til?