235 brudd på mobbeloven på 99 skoler. Resultatene som ble avdekket i det nasjonale tilsynet av elevenes skolemiljø, var nedslående. Skolene klarer ikke å forebygge og slå ned på mobbing, slik loven krever.

– Resultatene er absolutt ikke gode nok. Nå har vi funnet avvikene. Nå skal hver enkelt kommune, hver enkelt skole rette opp disse. Vi gir oss ikke før alt er rettet opp, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen til VG Nett i forrige uke.

Antimobbekampanje

Tangen videregående skole i Kristiansand har allerede tatt noen kloke grep , mener skolen selv. 1000 elever under samme tak, mange med ulik sosial og kulturell bakgrunn, byr på utfordringer. Også når det gjelder mobbing.

– Jeg mener vi er på god vei til å gjøre Tangen mobbefri, sier rådgiver Harald Alvestad.

Antimobbekampanjen er rettet mot alle førsteårselevene på skolen. Sentralt står et team på tre «forebyggere», som følger elevene tett. Hver eneste antydning til mobbing, den minste lille «uskyldige» kommentaren, slås raskt ned på.

Men like viktig: Elevene stoler på forebyggerne, og betror seg til dem hvis de blir mobbet, trakassert eller utsatt for trusler – eller kjenner til andre som blir det. Forebyggerne har taushetsplikt.

– Ofte sier elevene at mobbingen har startet på ungdomsskolen uten at det er tatt tak i der, sier forebygger Frank Domingos, med bakgrunn som medlem av konfliktrådet i Kristiansand.

– Hvorfor har ingen lærere reagert på ungdomsskolen?

– En del av konfliktene og mobbetilfellene kan nok være tøffe å ta tak i for lærerne. Da kan det være lettere å snu ryggen til.

Sterke scener

Den kanskje viktigste delen av antimobbekampanjen på Tangen foregår i klasserommene. Men glem foredrag fra mobbeeksperter, glem flotte brosjyrer og fancy kampanjefilmer. Det avgjørende er å få elevene selv i tale, få dem til å reflektere over egne og andres mobbehistorier, mener de på Tangen.

– Vi går inn i hver klasse og spør hva mobbing er. De fleste vet jo det. Så spør vi om det er noen som har mobbet noen. Etter hvert kommer historiene. Det har blitt mange tårer, sier Frank Domingos.

– Jeg hadde aldri trodd at det ville skjedd, men elevene åpner seg i disse timene, legger Harald Alvestad til.

Digital mobbing

Flere mobbetall: Ifølge en Telenor-undersøkelse har halvparten av alle barn mellom 10 og 15 år sendt mobbemeldinger via mobil eller internett eller kjenner noen som har gjort det. Åtte av ti mener at stygge kommentarer oppleves like ille eller verre når de forekommer skriftlig digitalt, enn verbalt.

Steinar Khalid Joreid (17) mener mobbingen slår like hardt ut om den skjer via nettet eller ansikt til ansikt. Og rørleggereleven på Tangen innrømmer det: Han har mobbet.

– Jeg hakket på en person som var usikker på seg selv. Men jeg er ikke stolt av det.

– Hvorfor mobbet du?

– Kanskje for å bli en av de kuleste på skolen. Jeg har prøvd å være kul, det kan jeg si.

Frank Domingos skyter inn:

– Akkurat slik er det vi opplever at elevene åpner seg. Det går liksom opp et lys for dem når vi snakker om deres egne mobbehistorier.

– Og, det vet vi, mobbing glemmes aldri, verken av mobber eller mobbeoffer, legger Harald Alvestad til.

Tips oss om saker knyttet til mobbing på eivind.kristensen@fvn.no eller telefon 38113104