• «Det jeg må fjerne fra menyen, ja i hvert fall kutte kraftig ned på, er kameler,» skriver Siren Winjor. FOTO: JACOB BUCHARD

Jeg ønsker å dele et slankeråd med dere

Jeg er hellig overbevist om at jeg vil få et mye lettere og bedre liv, ved bare å redusere inntaket av EN ting.