Når barna bryter reglene i barnehagene, er det for å ivareta vennskap eller sin egen integritet, forteller Lisbeth Skreland, som har intervjuet barn i tre barnehager på Sørlandet. Når barna bryter reglene i barnehagene, er det for å ivareta vennskap eller sin egen integritet, forteller Lisbeth Skreland, som har intervjuet barn i tre barnehager på Sørlandet. Foto: Stockbilder

«På mandager er det ikke lov med papirfly»