Seks glade gutter på treningsleir i Kroatia. For Tomas Lillevik Bårdsen, nederst til høyre, ble livet dramatisk endret etter et hopp i en trampolinepark. Bak fra venstre: Martin Herland, Jonas Dølvik og Trym Oscar Lillevik Bårdsen. Nederst fra venstre: Phillip Lieske, Oskar Berg og Tomas. Seks glade gutter på treningsleir i Kroatia. For Tomas Lillevik Bårdsen, nederst til høyre, ble livet dramatisk endret etter et hopp i en trampolinepark. Bak fra venstre: Martin Herland, Jonas Dølvik og Trym Oscar Lillevik Bårdsen. Nederst fra venstre: Phillip Lieske, Oskar Berg og Tomas. Foto: Privat

Da Tomas (15) landet i denne hoppegropen, ble han lam fra halsen og ned