Får 67 millioner av EU

Her foregår innledende tester på kompressoren som har fått utviklingsstøtte av EU. Fra venstre: Fredrik Thrane, VP CRCP (leder for EIC Accellerator, kompressorpumpe prosjektet) Tor Arne Hauge, gründer, styreleder og arbeider med forretningsutvikling og Kjell-Birger Kvinnesland, teknisk sjef / CTO. Foto: Otechos