Gamle Lundevigs dramatiske danmarkstur etter korn

Frykten for å treffe på britiske krigsskip i Skagerrak og Nordsjøen var stor blant de modige sørlendingene som fraktet korn fra Danmark. Ble de oppdaget, bar det gjerne rett i «prisonen». Foto: Maria Sung Ae Lervik