• Problemer knyttet til lavinntekt og fattigdom går ofte i arv fra foreldre til barn. FOTO: Shutterstock

Kan barn slippe unna foreldrenes fattigdom?

Eirin Mølland skal finne ut om Kristiansand kommune klarer å hjelpe barn i lavinntektsfamilier med å bryte mønsteret til foreldrene sine.