På Setesdals tak

Kan «Setesdalsalpene» være et fullgodt alternativ til sine østerrikske eller sunnmørske storebrødre? Vi tok turen for å sjekke det lokale alternativet.