Torbjørn Øygard Skodvin er lege på sykehuset i Kristiansand. Han lar seg inspirere av måten norsk industri jobber med å fjerne flaskehalser på. Torbjørn Øygard Skodvin er lege på sykehuset i Kristiansand. Han lar seg inspirere av måten norsk industri jobber med å fjerne flaskehalser på. Foto: Privat

Ligger timevis på akuttmottaket: De venter, og venter og venter...