– Hvis vi måler livskvalitet for en pasient med kronisk rygglidelse, er det påfallende hvor lavt de scorer, enkelte på nivå med pasienter med alvorlig psykisk lidelse, sier legen.

  • På Sørlandet ble i fjor 421 sørlendinger operert i ryggen, 285 i Kristiansand og 136 i Arendal. (Sykehuset i Flekkefjord opererer ikke rygger).

  • Litt under halvparten av lidelsene handler om prolaps; resten er operasjon for trang ryggmargskanal (spinal stenose).

  • Sistnevnte lidelser er langt mindre kjent, men gjelder litt flere mennesker. Og det er denne tilstanden Hjall skal forske på. Nå skal han skal sjekke hvor mange av pasientene som har problemer med å tisse.

– Dette har ikke legestanden fulgt med på før som problem, sier han.

I Kristiansand ble 146 personer operert for trang ryggmargskanal i fjor, og 78 i Arendal.

Vannlatning og potens

Et prolaps er en skiveutglidning av skivene mellom ryggvirvlene som kan skli ut i ryggmargskanalen. Der kan de, men ikke nødvendigvis alltid, gi press mot en nerve. Men ved trang ryggmargskanal blir det for lite plass til nervene som skal gjennom kanalen.

– De to tilstandene skyldes to ulike ting, men begge tilstandene påvirker nerverøttene i ryggmargskanalen og kan gi til dels store smerter, forklarer Hjall.

– Trang ryggmargskanal rammer ikke brått, men sniker seg på over tid. I hovedsak dreier det seg ikke om ryggsmerter, men smerter nedover i bena der nervene er påvirket.

Trang ryggmargskanal er mest utbredt hos personer over 50 år. Foto: Shutterstock

– Når vi ser på MR-bilder av folk som har et akutt prolaps med utfall av vannlatningsevne, kan det være bedre plass i kanalen enn hos pasienter som har hatt trang ryggmargskanal over flere år. Men et prolaps gir ofte raskere og mer alvorlige symptomer, forklarer Hjall.

Også potensen kan bli påvirket om nerver kommer i klem i ryggmargen.

– Det er faktisk en av tingene vi må være flinkere til å spørre om, for det er ikke en av de letteste tingene for pasientene å snakke om, sier han.

Får de tisse?

I disse dager planlegger Hjall å utføre verdens første kartlegging av vannlatingsproblemer til personer med trang ryggmargskanal både før og etter operasjonen.

– Jeg tror det er viktig å få tallfestet vannlatingsevne før og etter operasjon, fordi det kan hende vi kan bruke dette som et nytt hjelpemiddel når vi skal vurdere pasienter for operasjon, altså til å forutsi om pasienten vil bli bedre, dårligere eller uendret av operasjon.

– Jeg vil altså se om det er en overhyppighet av vannlatingsproblemer hos disse pasientene, og om problemet påvirkes av at vi gjør en operasjon.

Hjall forteller at slike ryggoperasjoner er standard behandling i hele Norge.

– Nå vil jeg se om disse pasientene har et annet utgangspunkt enn resten av befolkningen, slik dette tidligere er målt i undersøkelser om vannlatingsproblem hos normalbefolkningen.

– Vannlatingsproblem øker med alderen hos begge kjønn, av to ulike grunner. Jeg lurer på om dette problemet er større hos pasientene med trang ryggmargskanal, og om det er underrapportert fordi det er en forventning om at man får vannlatingsbesvær når en er oppe i årene.

– Vannlatingsproblem øker med alderen hos begge kjønn, av to ulike grunner. Jeg lurer på om dette problemet er større hos pasientene med trang ryggmargskanal? Det vil lege Bjørn Aubert Hjall finne ut av. Foto: Shutterstock

Kan man forebygge?

– Kan vi gjøre noe for å forhindre prolaps eller trang ryggmargskanal?

– Nei, det er ikke noe man kan gjøre for å forhindre eller forebygge disse tilstandene. Dette handler om flaks/uflaks. Men det du kan gjøre noe med er hvor godt du har det med lidelsen, og at du får hjelp når du skal.

– Hva mener du?

– Ved akutte smerter som hindrer deg i å bevege deg normalt er det viktig at du går til legen raskt for en vurdering, særlig ved utstrålende smerter, lammelser i beina eller bortfall av følelse og funksjon nedentil.

– Når det kommer til kroniske smerter er livsmestring viktig, sier Hjall.

Kan ikke hjelpe alle

– De pasientene vi mener å kunne hjelpe med kirurgi er de som har nervepåvirkning, og der det støttes av sykehistorien og av billeddiagnostikk. Da vil vi kunne lette på trykket på nerven.

– Avhengig av hvor lenge trykket mot nerven har stått på og hvor alvorlig trykket har vært, vil vi kunne hjelpe pasienten, i de aller fleste tilfellene til full førlighet. Men det er ikke alle med rygglidelser vi kan hjelpe, sier han.

  • Kartlegging viser at etter operasjon for trang ryggmargskanal er ca. 70 prosent fornøyd med å ha gjort inngrepet og kjenner seg bedre enn før.

  • Ca. 20 prosent har det omtrent som før, og ca. 10 prosent er misfornøyd med resultatet.

Ryggmargskanalen er kan utsettes for både prolaps og spinose- altså trang ryggmargskanal. Og det kan være skrekkelig vondt. Foto: Shutterstock

Ingen «mirakelkur»

– Det fins ingen mirakelkur med ryggkirurgi i form av én enkel operasjon som vil gjøre alle pasienter bedre uten risiko for komplikasjoner.

– Det er aldri noen garanti med moderne medisin, heller ikke i kirurgi. Det er alltid risiko for at ting ikke går som planlagt med både uforutsette og forutsigbare komplikasjoner. For eksempel så har personer med diabetes økt risiko for infeksjon, og en person med beinskjørhet og brudd vil ha større risk for at ting ikke vil gro.

Hjall regner med å være ferdig med prosjektet om et års tid.

Bjørn Aubert Hjall Foto: Lisa Boije

Bjørn Aubert Hjall

Forsker på: Vannlatingsbesvær hos pasienter som skal opereres for trang ryggmargskanal.

Stilling: Lege i spesialisering på ortopedisk avdeling på Sørlandet sykehus i Kristainsand.

Utdanning: Legeutdanning fra Universitetet i Bergen i 2013. Snuser på mulighetene av å bruke studien til å ta doktorgrad.