Ryvingen utenfor Fevik juli 1941: Skipskarene slo seg til ro deler av den første natten ute ved Ryvingen før avreisen til England. Fra høyre : Carl Petter Johansen, Charles Ugland Jacobsen og Oscar Sørensen. De tre øvrige deltakerne kom ikke med på bildet. Foto: Hisøy historielag

«Good Hope» – slik dør menn

I ly av mørket 27. juli 1941 forlot seilbåten «Good Hope» Ryvingen utenfor Arendal med Storbritannia som mål. De skulle aldri komme fram.