• Portrett av Ole Colbjørnsen på 1930-tallet. Han ble kalt Ola Tiltak. Det er også navnet på boka om ham. FOTO: Arbeiderbevegelsens arkiv / fra boka Ola TiItak, Gyldendal Norsk Forlag

Han skrev «Hele folket i arbeid»

Trolig har ingen i moderne tid hatt så stor betydning for norsk politikk som sørlendingen Ole Colbjørnsen.