• Mange ikke-religiøse mennesker fortsetter som medlemmer av Den norske kirke fordi de vil delta i overgangsritene som dåp, bryllup og begravelser. Her ser vi Oddernes kirke. FOTO: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Han vet hvem de ikke-troende er

For første gang får vi vite hvem de er, de 17 prosent av Norges befolkning som ikke er medlem av tros- og livssynssamfunn.