• Jostein Andreassen (forrest) og Frans-Arne Stylegar spaserer ned skipet i Søgne gamle kirke. Sistnevnte tror denne delen av bygget kan være eldre enn 1600. FOTO: Jacob J. Buchard

Søgne har Agders eldste trekirke

Nye dateringer viser at deler av Søgne gamle kirke er fra 1580 eller eldre. Dermed slår den Harkmark kirke fra 1613.