• FOTO: JACOB BUCHARD

Med øks på nattbordet

Det er et stort paradoks for meg at jeg som er så konfliktsky og opptatt av å bli likt av andre mennesker, har valgt et yrke hvor det å bli likt av alle er komplett umulig.