God business: Sauebonde Terje Pettersen på gården Tangvall har satset på gamalnorske spelsauer og kortreist mat. Kjøttet han får av sauene sine foredler han selv, og maten selges blant annet til restauranter i Kristiansand. God business: Sauebonde Terje Pettersen på gården Tangvall har satset på gamalnorske spelsauer og kortreist mat. Kjøttet han får av sauene sine foredler han selv, og maten selges blant annet til restauranter i Kristiansand. Foto: Bjelland, Kjartan

Her bor sauene midt i sentrum