Med Nordsjøen som «golfbane»

Glem kortklipte gressplener og hull med flagg. I Korshamn består golfbanen av fjellknaus, hav og laksemerd.