• Hilde Gjertsen Barøy fikk brystkreft i 2014 og har hatt cellegift, strålebehandling og operasjon. I dag er hun kreftfri, men lever med flere senskader etter all behandlingen. Hvile har blitt viktig for å fungere i hverdagen. FOTO: Os, Anette

Kreftfri, men ikke frisk

Hilde overlevde kreften. Men det var plagene som dukket opp i ettertid som skulle endre livet hennes.