• Mens åtte av ti kvinner i Agder-fylkene gikk til fastlegen i fjor, gikk bare litt over halvparten av mennene. I Aust-Agder gikk 25 prosent flere kvinner enn menn til legen. FOTO: NTB Scanpix

Hvorfor går ikke menn til legen?

Menn kan klage over en liten forkjølelse. Samtidig viser forskning at de går for sjelden og for seint til legen om noe er alvorlig galt.