• Anne Ask (t.v.) er opptatt av at elever og studenter skal lære gjennom selv å gjøre ting, fremfor å sitte passivt å lytte til en forelesning. Her lager hun mat sammen med kollega Ingebjørg Aarek. FOTO: Kjartan Bjelland

– Folk lærer best av å gjøre ting

Hun vet at vi lærer mer og bedre ved å gjøre ting selv enn ved å sitte passivt og høre på folk forelese.