• Elever bør utsettes for uventede situasjoner og det som de ikke har fullstendig kontroll på, sier forsker Lisbet Skregelid. Dette er fra en utstilling med verker av Tori Wrånes, Your Next Vacation is Calling 2014, på Sørlandets kunstmuseum. FOTO: Lisbet Skregelid

Hvordan opplever barn kunst?

Unger trenger opplæring i kunst for å trene seg i å tenke «utenfor boksen», mener UiA-forsker Lisbet Skregelid.